Entegre Yönetim Sistemi Politikası

  • Tüm ürünler hijyen kurallarından taviz verilmeden üretmek.
  • Gıda güvenliği açısından olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelere karşı tedbir alınarak sürekli kontrollerini yapmak.
  • Sektörümüze yönelik olarak gıda güvenliği ile ilgili tüm yasa, kodeks ve standartlara uygun satın alma ve üretim yapmak.
  • Planlanan üretimi kısa sürede ve en az hatayla üretmek ve müşteri taleplerini kısa sürede temin etmek.
  • Müşteri beklentilerini de dikkate alarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve bu memnuniyetin sürekliliğini sağlamak.
  • Kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ilke edinme.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini sürekli yükseltmek, bu doğrultuda eğitimler vermek, moral ve verimliliklerini arttırmak.
  • Sosyal sorumluluk olgusu içinde çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek.
  • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak sistem etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirmektir.
  • Entegre yönetim sisteminin uygulanabilirliğinin ve yasal şartlara uygunluğunun sürekli gözden geçirmektir.